Chào mừng bạn đến với Đám Cưới 247. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Dưới đây là chi tiết về Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết và liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho bạn. Thông tin có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, và các thông tin khác liên quan đến việc tổ chức đám cưới.

Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ, trả lời yêu cầu của bạn, và cung cấp thông tin liên quan đến đám cưới. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email để gửi thông báo, cập nhật, và thông tin quảng cáo.

Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi thực hiện biện pháp an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát dữ liệu, và sử dụng thông tin một cách an toàn.

Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn, trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc tuân thủ theo yêu cầu pháp lý.

Quản Lý Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web. Bạn có thể quản lý cookie trong trình duyệt của mình hoặc từ chối chúng, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến một số chức năng của trang web.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected].

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và xem xét Chính Sách Bảo Mật để đảm bảo nó phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân. Cập nhật cuối cùng: 10/12/2023.

Chân thành cảm ơn sự tin tưởng và sự lựa chọn của bạn trong việc sử dụng dịch vụ của Đám Cưới 247.